Eğitimi
Texas Çocuk Hastanesi, Baylor Tıp Üniversitesi, Pediatrik Dermatoloji Kliniği, Houston, TX, ABD
Ziyaretçi Doktor, 2010

Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Dermatoloji Uzmanlık Eğitimi, 2002 – 2008
Tez Konusu: Liken Sklerozuslu Kadın Olgularda Serum Prolaktin Düzeylerinin Araştırılması

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul
Tıp Doktoru, 1994 – 2001

Profesyonel Deneyimi
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
Doktor Ögretim Üyesi, 2020 –

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı, 2020

Liv Hospital Ulus, İstanbul
Dermatoloji Uzmanı, 2019-

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
Doktor Öğretim Üyesi, 2017-2019
DERP-508 (Dermatoloji, Plastik and Rekonstrüktüf Cerrahi, Adli Tıp) Blok Koordinatörü, 2017-2018
SENS-506 (Dermatoloji, Kulak-Burun-Boğaz, Göz Hastalıkları) Blok Koordinatörü, 2018-2019

Koç Üniversitesi Hastanesi, İstanbul
Dermatoloji Uzmanı, 2014- 2019
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, SENS-506 Bloku, Okutman, Dermatoloji Dersleri, 2014-2017

Kaliforniya Üniversitesi San Francisco, Pediatrik Dermatoloji Kliniği, San Francisco, CA, ABD
Misafir Öğretim Üyesi, 2014

V.K. Vakfı, Amerikan Hastanesi, İstanbul
Dermatoloji Uzmanı, 2011-2018

Sağlık Bakanlığı Keşan Devlet Hastanesi, Edirne
Dermatoloji Uzmanı, 2010-2011

Sağlık Bakanlığı Deri Zührevi ve Lepra Hastalıkları Hastanesi, Elazığ
Dermatoloji Uzmanı, 2008-2009

Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Dermatoloji Uzmanlığı, 2002-2008

Diğer Deneyimleri
Kanada Silahlı Kuvvetleri, Afet Desteği Müdahale Takımı (DART), Tıbbi Müfreze, Adapazarı
1999 Marmara Depremi sonrası Gönüllü, Eylül 1999

İstanbul Tıp Fakültesi, Saha Eğitimi, Samsun
Saha Sörveyi, Hasta Muayenesi ve Mezuniyet Öncesi Çalıştayı, Mart 1996

İstanbul Tıp Fakültesi, Saha Eğitimi, Samsun
Saha Sörveyi, Hasta Muayenesi ve Mezuniyet Öncesi Çalıştayı, Mart 1997

Mesleki Üyelikleri
Türk Tabipler Birliği (İstanbul Tabip Odası)
Türk Dermatoloji Derneği
Türk Pediatrik Dermatoloji Derneği
Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği (Turkderm)
Avrupa Pediatrik Dermatoloji Cemiyeti (European Society for Pediatric Dermatology – ESPD)
Pediatrik Dermatoloji Cemiyeti (Society for Pediatric Dermatology – SPD, US)
Pediatrik Dermatoloji Araştırma Birliği (Pediatric Dermatology Research Alliance – PeDRA)
Uluslararası Pediatrik Dermatoloji Birliği (International Society for Pediatric Dermatology – ISPD)
Uluslararası Vasküler Anomali Araştırma Cemiyeti (International Society for the Study of Vascular Anomalies – ISSVA)